Tina är en skicklig och erfaren porträttfotograf i Stockholm och har även stor erfarenhet av att fotografera gruppbilder efter 8 år i skolfotobranschen. Under dessa år arbetade hon för de 2 största företagen i branschen (frilans) och var en av de mesta populära fotograferna. En av hennes största styrkor är att hon har väldigt lätt att få kontakt med alla typer av människor, blyg, självsäkra, dominanta, glada, griniga osv. Dessutom har hon konstnärliga talanger och kan rita av allt hon ser, något hon själv tror är en del i att hon är väldigt bra på att ta porträtt.

hostspeglin